Schermerhorn, zaterdag 30 januari 2021

 

Beste mensen,

 

Met pijn in ons hart moeten wij u op deze onpersoonlijke manier laten weten dat ’s Lands Welvaren vanaf heden definitief gesloten is. We hadden u heel graag een opvolger willen voorstellen, maar het is ons niet gelukt om die te vinden. Daarom hebben wij ons café afgelopen maand verkocht aan Cas Pronk Bouw uit Heemskerk. Hij heeft het plan om in het pand een aantal appartementen te realiseren.

 

Het besluit om ons café voorgoed te sluiten heeft ons heel veel moeite gekost. Natuurlijk wist u dat wij drie jaar geleden hebben besloten om op zoek te gaan naar een opvolger. Het leven in de horeca werd ons te zwaar en de lange werkdagen gingen ons geestelijk en lichamelijk opbreken. Ons idee was om de zaak te verkopen en onze opvolger op weg te helpen om ons werk voort te zetten.

 

Helaas dienden zich geen geschikte kopers voor ons café aan. Door de coronacrisis werd het voor ons het afgelopen jaar steeds moeilijker om de zaak draaiende te houden. De inkomsten vielen voor een belangrijk deel weg en, wat voor ons zwaar telde, door alle maatregelen verdween de spontaniteit in ons mooie vak. Dat was heftig en voor ons super emotioneel. Bovendien ontnam het ons de energie om er nog een keer vol voor te gaan.

 

Toen de mogelijkheid zich afgelopen december aandiende om het pand te verkopen hebben we die kans, na lang wikken en wegen, met beide handen aangegrepen. Al realiseren we ons wel dat het dorp Schermerhorn daardoor in de toekomst zonder dorpscafé annex feestzaal verder moet. Dat vinden we heel spijtig, maar we hopen dat u begrip heeft voor ons besluit, dat ons niet in de koude kleren is gaan zitten.

 

Wat gaat er nu gebeuren?

Wij hebben ons pand verkocht aan Cas Pronk Bouw die plannen heeft om een aantal appartementen te realiseren. Hoe de plannen en het vervolgtraject er gaan uitzien is nog niet bekend. De aannemer heeft op dit moment een aantal schetsplannen die hij komende maand aan de gemeente Alkmaar gaat presenteren. Een van de plannen is om op de plek van ons terras naast een aantal parkeerplaatsen ook een woning te realiseren.

 

’s Lands Welvaren is een karakteristiek gebouw in het centrum van het dorp. Het is de intentie van de aannemer om de buitenzijde van het voorcafé en onze woning zoveel mogelijk intact te laten. Als de plannen meer definitief zijn dan zal Cas Pronk Bouw die zelf presenteren. Hoe en wanneer hij dat doet is nu nog ongewis. Daarover zal hij het dorp op termijn informeren.

 

En hoe gaat het verder met ons?

Het zal heel erg wennen voor ons zijn. Geen gasten meer aan de bar, geen wandelaars en fietsers op het terras, geen catering, feesten en partijen. Geen kermis, geen Paaspop. Kees gaat verder als loodgieter bij de firma Lenting uit Avenhorn en Angelique pakt haar oude stiel weer op en wordt verpleegkundige in het ziekenhuis. Waar we in de toekomst gaan wonen zien we nog wel.

 

We kijken terug op een prachtige tijd in het dorp. Nadat we het café 23 jaar geleden hebben overgenomen, hebben we hele mooie jaren gehad. Ontelbare gezellige momenten in het voorcafé, mooie bruiloften, spannende biljarttoernooien en natuurlijk denken we met een glimlach terug aan alle kermissen en jubileumfeesten die wij met u mochten vieren. Wij zijn u daar heel dankbaar voor.

 

Wij hadden graag afscheid van u genomen op de manier waarop wij dat gewend zijn. Met een groot feest. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Wellicht is er in de toekomst nog een mogelijkheid om op gepaste wijze afscheid te nemen. Tot die tijd, blijf gezond en denk, net als wij, met veel plezier terug aan al die fantastische jaren die we met elkaar hadden in café ’s Lands Welvaren.

 

Het ga u goed!

 

Kees van Etten

Angelique van Etten-De Reus